Program obrad

Sobota
9 lutego 2019

Sala obrad Rady Wydziału

Rejestracja ☞ 9:00-10:45

Otwarcie konferencji ☞ 10:45

Wykład plenarny ☞ 11:00–12:30

Dr Piotr Siuda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Prosument prosumentowi nierówny. O różnych typach aktywności konsumenckiej

Terminu prosumpcja używa się do opisania sytuacji, kiedy konsument pewnych produktów czy usług staje się także ich producentem. Proces ten najwyraźniej przejawia się w sieci i często utożsamiany jest z dominacją amatorskiej twórczości i kreatywności (najlepszym przykładem jest Wikipedia). W literaturze pokazującej prosumentyzm zwykle podchodzi się do niego całościowo, nie różnicując tej kategorii w żaden znaczący sposób. Celem prelekcji jest ukazanie różnych wymiarów prosumpcji, bowiem dokładniejsza analiza pracy konsumenckiej ujawnia, że da się ją różnicować w oparciu o cztery wymiary: to, w jakim stopniu jest organizowana; jak przebiega; jaki jest jej wynik oraz jakie ma znacznie dla tych, którzy ją podejmują oraz dla podmiotów, dla których ją wykonują. Posiłkując się wskazaną teoretyczną podbudową oraz różnymi case studies, wyróżnić można różne typy prosumpcji, co nie jest bez znaczenia zarówno dla samych prosumentów, ale także dla marketingowców chcących „zaprzęgnąć” konsumentów do pracy na rzecz swojej firmy.

Dyskusja: 11:50-12:30

Wykład będzie rejstrowany, prosimy o punktualne przyjście na salę obrad i niewchodzenie po rozpoczęciu wykładu.

przerwa kawowa (30 min)

Panel I ☞ 13:00–14:30

Dr hab. prof. UAM Wiktor Werner, mgr Adrian Trzoss (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Kontestacja autorytetu nauki w świetle badań nad funkcjonowaniem wiedzy w sieci 2.0.

Dr Marta Juza (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Gromadzenie i wytwarzanie wiedzy w internecie – możliwości i ograniczenia

Mgr Aleksandra Łuksza (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Ziarnko do ziarnka. Cyfrowe narzędzia oraz procesy wytwarzania, dystrybucji i katalogowania wiedzy fanowskiej

przerwa na lunch we własnym zakresie (60 min)

Panel II ☞ 15:30–17:00

Mgr Albert Kozik (Uniwersytet Warszawski)
Nowy Prometeusz. Automaty Jacquesa Vaucansona a francuska „
Encyklopedia”

Dr Łukasz Wróbel (Uniwersytet Warszawski)
Mapy geografa, entuzjazm encyklopedysty. O „
Cyclopædia” Ephraima Chambersa

Mgr Krzysztof Brenskott (Uniwersytet Jagielloński), „Pierwszy polski encyklopedysta”? „Nowe Ateny” Benedykta Chmielowskiego w „Księgach Jakubowych” Olgi Tokarczuk

przerwa kawowa (30 min)

Panel III ☞ 17:30–19:00

Mateusz Kucab (Uniwersytet Jagielloński)
Co kobiecie wolno wiedzieć? Problem rozpoznania w „Komediantce” Władysława Stanisława Reymonta i „Far from the Madding Crowd” Thomasa Hardy’ego

Mgr Beata Bochnia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Encyklopedia świata apokalipsy w „Piątej porze roku” Nory K. Jemisin

Mgr Marlena Stradomska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Nauka, pseudonauka i fake news a problematyka samobójstw w XXI wieku

Niedziela
10 lutego 2019

Sala obrad Rady Wydziału

Panel IV ☞ 10:00–11:30

Prof. dr hab. Ałła Kyrydon, dr hab. prof. URz Serhiy Troyan (Uniwersytet Rzeszowski)
Wielka ukraińska encyklopedia: koncepcja, struktura, kontent

Dr Adam Sitarek (Uniwersytet Łódzki)
Encyklopedia getta łódzkiego” jako próba systematyzacji doświadczenia Zagłady

Ewa Zakrzewska (Uniwersytet Warszawski)
Encyklopedie a muzea i gabinety osobliwości. Dwie kultury naukowe?

przerwa kawowa (30 min)

Panel V ☞ 12:00–13:30

Dr hab. prof. UKSW Beata Gaj (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie)
Idea starożytnego encyklopedyzmu greckiego a współczesne papierowe i wirtualne definicje antycznych gatunków literackich

Bartosz Ejzak (brak podanej afiliacji)
Rozprawa Paracelsusa jako źródło wiedzy B. Chmielowskiego, autora „Nowych Aten”

Mgr Agnieszka Wójtowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Popularyzator nowoczesnej nauki – Bruno Winawer

przerwa na lunch we własnym zakresie (60 min)

Panel VI ☞ 14:30–16:00

Mgr Aleksandra Brzostek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Baidu baike – chińska fake encyklopedia

Mgr Paweł Gąska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
W poszukiwaniu wiedzy tajemnej, czyli metagranie społeczności graczy

Mgr Beata Fijołek-Soska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Postać fizyka w kulturze popularnej

przerwa kawowa (30 min)

Panel VII ☞ 16:30–18:00

Mgr Klaudia Pawlikiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Marka jako współczesny mędrzec? Analiza komunikacji brandu na podstawie teorii archetypów marki

Dr Małgorzata Kodura (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Wikipedia jako narzędzie dydaktyczne

Mgr Maciej Talaga (Uniwersytet Warszawski)
Crowdsourcing w służbie archeologii wiedzy? Perspektywy integracji pracy naukowców i amatorów na przykładzie rekonstrukcji historycznych sztuki walki


Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikłe z przyczyn niezależnych i losowych po 2 lutego 2019 roku. O wszystkich korektach informować będą  w miarę możliwości  na wydarzeniu społecznościowym i stronie internetowej konferencji. W razie wszelkich pytań i wątpliwości należy korzystać z ogólnodostępnego oficjalnego adresu korespondencyjnego komitetu organizacyjnego konferencji.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s