Nabór zgłoszeń

Ogólnopolska konferencja naukowa
Wiedza i mądrość w kulturze. Od encyklopedii przez wikinomię po smart mobs

Wydział Humanistyczny AGH, Kraków, 9-10 lutego 2019

W 2005 roku na łamach „Nature” opublikowano artykuł, w którym wykazano zbliżoną liczbę nieprawidłowości merytorycznych w hasłach publikowanych na łamach cyfrowej Wikipedii oraz Encyclopaedia Britannica. W 2012 roku z kolei redaktorzy tej ostatniej podjęli decyzję o zaprzestaniu wydawania monumentalnej encyklopedii drukiem. Te dwie daty, wpisujące się w pełni w krajobraz cyfrowego zwrotu nowoczesnej humanistyki, składają się na symboliczny koniec epoki druku, “przygważdżającej słowa” do papieru i nadającej im metafizyczną brzemienność charakterystyczną dla świata tekstocentryzmu: w którym autorytet i instytucja rozszerzają panowanie nad spectrum wiedzy/władzy przede wszystkim dzięki wynalazkowi druku. Epoka cyfry otwarła ten zamknięty świat, wystawiając równocześnie jego mieszkańców na nowe wyzwania, charakterysty­czne dla ery wikinomii: open source, networking, crowdsourcing, smart mobs, crowd wisdom i pokrewne, unaoczniające demokratyczny i konwergentny obraz współczesnego encyklopedyzmu. Organizatorów konferencji interesowałby przede wszystkim właśnie styk tych dwóch światów, a także zagadnienia:

 • wiedzy powszechnej i popularnej;
 • relacji wiedzy i władzy w filozofii i kulturze;
 • archeologii wiedzy;
 • nauki i pseudonauki, fake newsów;
 • mądrości i wiedzy w kulturze i kulturze popularnej (film, serial, literatura, gry, komiksy);
 • historii encyklopedii: najstarszych znanych zbiorów wiedzy powszechnej (enkýklios paideía);
 • oświeceniowej idei Encyklopedii: racjonalizmu, scjentyzmu i obiektywizmu;
 • współczesnych encyklopedii drukowanych i cyfrowych, słowników, kompendiów, silvae rerum i innych;
 • społecznego funkcjonowania encyklopedii, słowników itd.;
 • internetowych encyklopedii (Wikipedii, ale i innych “wolnych encyklopedii”, opartych na systemie Wiki, w tym także encyklopedii fanowskich);
 • encyklopedii jako bazy danych w naukach informatycznych: bibliotek skryptów, assetów graficznych itp.;
 • analizy big data i związanych z nią wyzwań informatyczno-społecznych;
 • autorytetu i eksperckości encyklopedii i stojących za nią instytucji;
 • druku cyfrowego: np. możliwości implementacji oprogramowania encyklopedycznego w czytnikach czy integracji słowników z e-książkami;
 • bibliologii i bibliometrii w nauce;
 • encyklopedii w światach wirtualnych: grach MMORPG, cRPG;
 • encyklopedii w postaci opisów systemów tradycyjnych gier fabularnych (RPG);
 • kompetencji encyklopedycznej Umberta Eco jako kulturowego pola odniesienia;
 • ksenoencyklopedii (Richard Saint-Gelais) i encyklopedii fantastycznych oraz wymyślonych (Encyklopedia Diuny, Świat Lodu i Ognia, Biblioteka Ossus itp.);
 • komponentów encyklopedycznych w literaturze fantasy i science fiction (słowników, drzew genealogicznych, fingowanych biografii, wypisów z kronik itp.).
 • mędrców i uczonych w historii, a także w popkulturze (np. w serialach Big Bang Theory czy Pogromcach mitów).

Potwierdzonym gościem specjalnym konferencji będzie dr Piotr Siuda z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, autor m.in. książki Kultury prosumpcji: o niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów oraz prac na temat wikinomii. Więcej informacji

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres konferencja.encyklopedie@gmail.com mija 15 stycznia 2019 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej encyklopedyzm.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s