Keynote speaker

Konferencji towarzyszyć będzie wykład gościnny dr. Piotra Siudy z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Prosument prosumentowi nierówny. O różnych typach aktywności konsumenckiej

Terminu prosumpcja używa się do opisania sytuacji, kiedy konsument pewnych produktów czy usług staje się także ich producentem. Proces ten najwyraźniej przejawia się w sieci i często utożsamiany jest z dominacją amatorskiej twórczości i kreatywności (najlepszym przykładem jest Wikipedia). W literaturze pokazującej prosumentyzm zwykle podchodzi się do niego całościowo, nie różnicując tej kategorii w żaden znaczący sposób. Celem prelekcji jest ukazanie różnych wymiarów prosumpcji, bowiem dokładniejsza analiza pracy konsumenckiej ujawnia, że da się ją różnicować w oparciu o cztery wymiary: to, w jakim stopniu jest organizowana; jak przebiega; jaki jest jej wynik oraz jakie ma znacznie dla tych, którzy ją podejmują oraz dla podmiotów, dla których ją wykonują. Posiłkując się wskazaną teoretyczną podbudową oraz różnymi case studies, wyróżnić można różne typy prosumpcji, co nie jest bez znaczenia zarówno dla samych prosumentów, ale także dla marketingowców chcących „zaprzęgnąć” konsumentów do pracy na rzecz swojej firmy.

Piotr Siuda

Piotr Siuda — doktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, edukacją medialną czy nowymi formami uczestnictwa w kulturze. Autor kilku monografii naukowych, a także kierownik szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Członek The Association of Internet Researchers. Ostatnio z duża chęcią zajmuje się kształtowaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji akademików podczas szkoleń dotyczących pisania artykułów czy wykorzystania narzędzi przydatnych w pracy naukowców. Można go znaleźć na stornie: piotrsiuda.com, jest autorem blogu: piotrsiuda.pl.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s